JAVNI POZIV UGOSTITELJIMA I TURISTIČKIM AGENCIJAMA

Ministarstvo trgovine i turizma objavilo je Javni poziv ugostiteljima i turističkim agencijama za dostavu prijave radi učešća u realizaciji šeme dodjele turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima na teritoriji Republike Srpske. Javni poziv je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske” i na internet stranici Ministarstva.
Pravo učešća na Javnom pozivu ima ugostitelj koji pruža usluge u ugostiteljskim objektima za smještaj, u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast ugostiteljstva, koji je uredno izmirio poreske obaveze zaključno sa danom 29.02.2020. godine i ima najmanje četiri zaposlena radnika, te turistička agencija koja je nosilac Licence Ministarstva i koja je uredno izmirila poreske obaveze. Ugostitelji i turističke agencije koje ispune uslove za učešće u projektu dodjele turističkih vaučera biće upisani u Evidenciju koja će biti dostupna na internet stranici Ministarstva.
Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom, kao i obrasci prijave, dostupni su na internet stranici Ministarstva, u rubrici Turistički vaučeri na sledećem linku:
Tekst javnog poziva:Javni poziv
Obrazac prijave za ugostitelja: Prijava za ugostitelja
Obrazac prijave za turističku agenciju: Prijava za agenciju
Rok za podnošenje prijave počinje 05.06.2020. godine i traje do 01.11.2020. godine.

Blog Attachments