rijeka Drina

Rijeka Drina postaje iz dvije manje rijeke Pive i Tare koje se spajaju kod Šćepan polja. Dužina...

rijeka drinjača

Drinjača je lijeva pritoka Drine, izvire ispod planine Konjuh i duga je 77 kilometara...

zvorničko jezero

Zvorničko jezero se pruža 25 km uzvodno od 45 visoke brane kod Zvornika i Malog Zvornika...

kiseljak

Vitinički Kiseljak je malo i gostoljubivo naseljeno mjesto, na samo 24 kilometra od grada Zvornika...