(0 reviews)

DRISAMA-Fest

Tip: Festival dječije pjesme, takmičarskog karaktera

Kratak opis: Takmičenje djece iz 15 gradova Euroregiona «Drina-Sava-Majevica», iz BiH, Srbije i Hrvatske, takmičenje u literarnim i likovnim radovima djece uzrasta do 12 godina

Pokrovitelj-organizator: Grad Zvornik i Euroregion «Drina-Sava-Majevica»

Učesnici: Učenici osnovnih škola iz 15 gradova BiH, Srbije i Hrvatske

Datum, vrijeme i mjesto: novembar, dvorana Kulturno-sportskog centra

Tradicija: 11 godina

0 Reviews by guests

    Looking for review? There is no review here!