(0 reviews)

Manastir Lovnica

Manastir Lovnica nalazi se na dva kilometra od Šekovića, na izvoru rječice Lovnice. Po predanju manastir je zadužbina kralja Dragutina Nemanjića i sazidan je na mjestu gdje je kralj «lov lovio» i koje ga je zadivilo svojom ljepotom. Po drugom predanju crkva je čudesnim preseljenjem sama sebe locirala, što su prvi uočili lovci i to pokazali neimarima. Prvi pisani podaci o manastiru Lovnica datiraju iz druge polovine XVI vijeka. Zbog sačuvanih fresaka, koje su djelo monaha Longina, manastir Lovnica spada u najznačajnije kulturne objekte toga doba i to ne samo u Bosni i Hecegovini. Vrijedan je i lovnički ikonostas iz 16. vijeka. Crkva je građena od lomljenog, a portali od kvalitetnijeg klesanog kamena. Slična je crkvama u Gomionici, Rmnju, Krki i Krupi. Prilazni put do crkve je asfaltiran.

0 Reviews by guests

    Looking for review? There is no review here!