(0 reviews)

Ostale znamenitosti

Andraševa vila

Objekat je sagrađen 1913. godine po projektu austrougarskog tehničara, građevinskog preduzetnika Skibor Andrije. Evidentirani objekat je lociran na kamenoj padini, te na istočnoj fasadi ima temelje duboke šest metara. Naknadno je postavljen na teren, tako da svaki sprat ima ulaz sa ulice. U enterijeru objekta su interesantni detalji stolarije i bravarije. Vrijednost objekta je u tome što ima dobre vizure prema centru grada. Danas je ovaj objekat u potpunosti devastiran, a zbog nerješenih imovinskih odnosa teško je bilo šta preduzeti po pitanju restauracije.

Spomen obilježje

U samom centru grada nalazi se spomenička cijelina-memorijalni ansambl posvećen 40-orici palih boraca u NOR-u, kao i spomenik palim borcima u posljednjem otadžbinskom ratu. Tu je i grobnica narodnog heroja Filipa Kljajića Fiće, komesara Prve proleterske divizije. Njegova bronzana figura u prirodnoj veličini( rad Vladete Petrića, vajara iz Beograda),postavljen je u parku ispred hotela «Drina».

Pašina kula u Pilici

Veoma reprezentativan objekat iz turskog perioda je Pašina kula koja se nalazi u Pilici na putu prema zaseoku Bare. Pašina kula je sagrađena od klesanog kamena, a potiče iz 16. vijeka (pretpostavlja se da je sagrađena između 1540 i 1550. godine). Od objekata uz pašinu kuću postoji još Pašina česma u neposrednoj blizini kule ili kako je sada zovu Gornja česma.

0 Reviews by guests

    Looking for review? There is no review here!