(0 reviews)

Srednjevjekovni grad Kušlat

Kušlat je srednjovjekovni grad, nastao u 13. vijeku. Ovaj kulturno-istorijski spomenik se nalazi na ušću Jadra u Drinjaču, 15 kilometara južno od Zvornika, na jednoj okomitoj stijeni.Kao značajan spomenik materijalne kulture svedoči nam o jednom prohujalom vremenu u kome je ljepotom svog izgleda, te snagom i čvrstinom bedema, simbolizovao moć i ugled svojih gospodara. Putopisac Evlija Čelebija je zapisao: „To je okrugao kameni grad na obali rijeke Jadar, na jednoj litici koja se diže do neba… Čovjek se ne usuđuje da pogleda dole u udolinu, gdje rijeka tekući huči kao grmljavina“. Prema njegovim navodima u Kušlatu je postojala žitnica, oružnica, pet topova, te zapovjednik (dizidar) na 28 vojnika posade. Varoš je imala 120 kuća sa baštama, put kojim se do grada stiže uklesan je u kamenu, širine dva koraka, a ima 500 kamenih stepenica i kamenu ogradu sa obe strane. Stjena na kojoj je podignut grad je nagnuta i šiljasta kao jaje.

Ivo Andrić je zabilježio: „Kakav ste vi Bosanac kad ne znate za Kušlat. To vam je na onom dijelu starog puta koji od Zvornika vodi prema središnjoj Bosni, a poznat je i po tome što je tu sagrađena prva đžamija u Bosni.“

Grad je napušten nešto pre 1833. godine.

0 Reviews by guests

    Looking for review? There is no review here!