Monografija “Kamenim tragovima”

U utorak 18.10.2016. godine u Osnovnoj školi “Sveti Sava” u Zvorniku predstavljena je dvojezična monografija “Kamenim tragovima”, autora Slađane Paškalj iz Frankfurta. Na ideju da uradi ovu monografiju došla je nakon što je na poklon dobila knjigu “Potonula Bosna” koju je priredio i izdao austrijski profesor Helmut Fridrihmajer na osnovu fotografija austrijskog poručnika Emila Balcareka, koji je 1907/08 službovao kao vojno lice u ondašnjoj Bosni. Znatiželja da sagleda kako li je sada u tim predjelima iz “Potonule Bosne”, šta je autentično sačuvano sa tih fotografija, šta više nema i šta se sve promijenilo, navela ju je da krene nakon stotinu godina istim tim tragovima. Monografija obuhvata sedam gradova (Zvornik, Kalinovik, Sarajevo, Mostar, Tuzla, Travnik i Vranduk) i “bezbroj” ineteresantnih fotografija prirodnih predjela, istorijskih spomenika, vjerskih i privrednih objekata, ljudi u raznoraznim društvenim aktivnostima, običaja, i sl. Fotografije su uporedno prikazane nekada (1907/08) i sada, (2008), a autor fotografija monografije “Kamenim tragovima” je Radenko Kosić.
Nadamo se da će ova monografija naći put do čitalaca i da će kod mnogih pokrenuti želju da krenu istim tim rutama, a ono što predstavlja posebnu pogodnost je što pored svake fotografisane lokacije postoji QR kod koji sadrži geografske koordinate, te je modernom turisti lako pronaći iste.

Blog Attachments