“Turističko-geografska monografija regije Birač” u izdanju SPKD “Prosvjeta” Vlasenica

U izdanju SPKD “Prosvjeta” Vlasenica izašla je “Turističko-geografska monografija regije Birač”, autora Vidomira Obradovića, doktora geografskih nauka, koji između ostalog ima i bogato radno iskustvo u oblasti turističke privrede. Monografija predstavlja značajnu stručnu literaturu jer se bavi sveobuhvatnim prikazom regije Birač, njenim turističkim potencijalima, mogućnostima, i planiranjem razvoja prostora. “Turističko-geografska monografija regije Birač” je dobra podloga za uvid u mogućnosti turističke valorizacije regije Birač. Knjiga je namijenjena i svima koji žele da upozanju regiju Birač, da saznaju šta sve mogu vidjeti i obići, te toplo preporučujemo ovu monografiju.