Novi predsjednik KO TORS-a iz Zvornika

Vršilac dužnosti direktora Turističke organizacije grada Zvornika Ivana Đokić Milanović imenovana je za predsjednika Koordinacionog odbora Turističke organizacije Republike Srpske na 17. Sjednici KO TORS-a koja je održana u Banji Kulaši 16.04.2021. godine.

Na prijedlog kolega Ivana Đokić Milanović imenovana je nakon što je dosadašnji predsjednik ovog tijela Marko Radić prešao na mjesto rukovodioca sektora za razvoj i promociju u Turstičkoj organizaciji Republike Srpske.

Za Turističku organizaciju grada Zvornika ovo imenovanje je važno jer su ljudi iz struke prepoznali dugogodišnji, posvećen, i profesionalan rad, i našem predstavniku ukazali povjerenje da predsjedava tijelom u čijem sastavu se nalaze direktori najvažnijih turističkih organizacija u Republici Srpskoj.

Koordinacioni odbor čine direktori ili ovlašteni predstavnici lokalnih turističkih organizacija iz Republike Srpske i predstavnik Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske. Broj i sastav odbora određuje se odlukom Upravnog odbora TORS-a i to u zavisnosti od broja organizacija i srazmjerno njihovom turističkom značaju i učešću u ukupnom obimu turističkog prometa u Srpskoj i prihodu TORS-a.

Na 17. sjednici KO TORS-a, pored imenovanja novog predsjednika KO TORS-a, razmatrana je i situacija u turizmu RS kao i uticaj pandemije korona virusa na turizam u RS, održana je prezentacija projekta “Srpska sigurna destinacija”, a razmatrana su i ostala pitanja relevantna za rad lokalnih turističkih organizacija.

Blog Attachments