“Podizanje vrijednosti usluga u privatnom smještaju i seoskim domaćinstvima”

Turistička organizacija Republike Srpske u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske započela je realizaciju projekta ,,Podizanje vrijednosti usluga u privatnom smještaju i seoskim domaćinstvima”. Projekat je namjenjen pružaocima usluga izdavanja stanova, apartmana, soba, kuća i seoskih domaćinstava. Cilj projekta je poboljšati kvalitet usluga i unaprijediti način poslovanja fizičkih lica kao pružalaca usluga smještaja registrovanih za isto kod nadležnih institucija. Prvi korak u okviru ovog projekta je popunjavanje ankete, kako bi se od pružalaca usluga smještaja dobilo mišljenje na osnovu kojih će biti planirane dalje aktivnosti.

Molimo fizička lica registrovana za pružanje usluga smještaja da popune anketu, na osnovu koje će biti organizovan seminar/radionica u nekoliko gradova/opština u skladu sa potrebama.

Anketa se nalazi na ovom linku Anketa