(0 reviews)

Biblioteka

U 1946.-oj godini, prvoj godini svog postojanja, imala je 423 knjige i 85 čitalaca. Danas posjeduje preko 63000 knjiga svih stručnih grupa, a po razvijenosti je na 11 mjestu bivše BiH. Godine 1979. proglašena je za najuspješniju biblioteku u BiH. Biblioteka ima i dva područna odjeljenja u Roćeviću i Kozluku, a u planu je otvaranje i odručne jedinice u Drinjači. Ima čitaonicu sa 20 mjesta u kojoj se korisnici mogu koristiti svom stručnom literaturom, dnevnom i nedjeljnom štampom. Biblioteka i čitaonica rade svakim radnim danom od 7 do 19 časova. Periodično ova ustanova za svoje čitaoce i sve građane upriliči susrete sa aktuelnim i čitanim piscima, poznatim glumcima kako iz RS, BiH, tako i iz susjedne Srbije, kao i izložbe novih naslova, slika i fotografija.

0 Reviews by guests

    Looking for review? There is no review here!