(0 reviews)

Gradska Kapija

Gradska kapija je dio kompleksa Donjeg grada u okviru Zvorničke tvrđave, jedan od prepoznatljivih simbola grada. Nekada je to bio prostor ( oko 1900.g) na kome su bile vojne barake i štale za konje, skladišta municije i oružja i zatvori u kojima je u Tursko doba, za vrijeme Prvog srpskog ustanka, bio zadavljen i poznati ustanički vođa Stojan Čupić, poznatiji kao Zmaj od Noćaja.

Gradska kapija izabrana je i kao zvanični suvenir grada Zvornika. Nekada opasana zidinama i bedemima danas je svedok jednog vremena, „priča“ o svojoj istoriji, a kroz vijekove ispraća i dočekuje svakog gosta i prolaznika.

0 Reviews by guests

    Looking for review? There is no review here!