(0 reviews)

Manastir Tavna

Manastir Tavna sa crkvom Sv. Trojice. nalazi se na izvoru riječice Tavne na tromeđi grada Zvornika, Bijeljine i Ugljevik. Od magistralnog puta Zvornik-Bijeljina, u selu Glavičice, odvaja se asfaltni put koji 5-6 kilometara na zapad vodi do manastira. Manastir Tavna se pominje već u najranijim turskim poreskim defterima iz 1533. i 1548. godine, a od 1548. do 1586. godine pominje se izričito kao manastir. U svojoj prošlosti mnogo trpeo zajedno sa okolnim narodom. Kroz čitavu svoju istoriju dijelio je sudbinu lokalnog življa i bio je duhovni i kulturni centar srpskog naroda ove regije.

0 Reviews by guests

    Looking for review? There is no review here!