(0 reviews)

Pijace

Zvornička zelena pijaca bogata je voćem, povrćem i raznovrsnim domaćim proizvodima (sir, kajmak, projino brašno, med, jaja, pekmez…), a većina je iz proizvodnje zdravog seoskog domaćinstva. Tradicionalno je petak u Zvorniku pijačni dan i tada je ponuda najbogatija. Pijaca radi svakim danom od 06 h-16 h. Pored zelene u Zvorniku možete posjetiti i kvantašku i buvlju pijacu.

0 Reviews by guests

    Looking for review? There is no review here!