(0 reviews)

Suveniri

U okviru Turističke organizacije radi Suvenirnica, koja značajno upotpunjuje turističku ponudu grada, i iz koje možete ponijeti uspomenu na vrijeme provedeno u Zvorniku. U Suvenirnici su izloženi predmeti koji nose pečat Zvornika, izražavaju specifičnost, raritetnost, tradiciju i toplinu ovog prostora. Kreativni ljudi sa zvorničke opštine rade suvenire od drveta, keramike, stakla, jute, kamena, kao i proizvode tradicionalnih zanata poput veza, tkanja, pletenja.

Informacije u TIC-u Zvornik +387 (0) 56 210 184

0 Reviews by guests

    Looking for review? There is no review here!