STRUČNO SAVJETOVANJE “TURIZAM I PRIVATNI SMJEŠTAJ”

U hotelu “Novak” 24.09.2020. godine održano je stručno savjetovanje “Turizam i privatni smještaj” koje je finansirano od strane Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.
Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa postupkom registracije i da poslušaju predavanje doktora Radomira Stojanovića, kao i da medjusobno razmjene misljenja, ideje i iskustva.
Učesnici su bili vlasnici smještaja sa obe strane rijeke Drine i predstavnici Gradske uprave, Poreske uprave i APIF-a.