Svjetski dan turizma 2016 – “Turizam za sve”

Svjetski dan turizma se svake godine obilježava 27. septembra i uvjek sa određenom temom. Za 2016. godinu tema je „Turizam za sve“ sa idejom je da se promoviše pristupačni turizam i širenje poruke o važnosti i koristi univerzalne pristupačnosti za društvo današnjice. Prema procjenama Svjetske turističke organizacije, 15% svjetske populacije živi s nekim oblikom invaliditeta, što u prevodu znači da milijarda ljudi možda nije u mogućnosti uživati privilegije upoznavanja drugih kultura, iskusiti prirodne ljepote ili uzbuđenje odlaska na putovanje. Iz Svjetske turističke organizacije (UNWTO) pozvali su sve subjekte turističke privrede da promovišu pristupačnost za sve u fizičkom okruženju, u transportnim sistemima, u javnim objektima i uslugama i u informacionim i komunikacionim kanalima.

U skladu sa temom Turistička organizacija opštine Zvornik odlučila je na ovaj dan napraviti radni sastanak sa predsjednikom Saveza slijepih i slabovidih lica Zvornik Ljubinkom Rebićem. Sastanak je održan u prostorijama Turističke organizacije opštine Zvornik, a ideja je bila da ljudi zaposleni u turizmu čuju poteskoće članova ovog saveza prilikom putovanja, koji su najčešći problemi sa kojima se oni susreću, šta je to što oni imaju da predlože i šta očekuju da se poboljša kada su u pitanju dostupnost informacija i dostupnost samih destinacija. Na ovom sastanku dogovoreno je štampanje turističke brošure o Zvorniku Brajevim pismom, kako bi Zvornik postao pristupačniji u pogledu informacija za ovu kategoriju turista. Turistička organizacija opštine Zvornik će obezbediti sredstva za realizaciju ovog projekta, a brošura će biti urađena u saradnji sa Savezom za slijepa i slabovida lica iz Zvornika. Planirano je da se ova brošura uradi do kraja 2016. godine.