(0 reviews)

Etno selo „Stanišići”

Etno selo “Stanišići” nalaze se na izlazu iz Bijeljine na trećem kilometru prema Pavlovića mostu. Etno selo “Stanišići” osnovano je 2003. godine, kao autentično planinsko selo sa starim kućama i predmetima koji će sačuvati predstavu o jednom vremenu i kulturi življenja sa kraja 19. i početka 20. vijeka. U selu se danas izdvajaju dvije cjeline: Jedna prikazuje svetovni život i izgrađena je od drveta. Čine je drvene kuće – brvnare sa pokućstvom koje im je vjekovima pripadalo. Kuće povezuju popločane kamene staze, a u centru sela su dva jezera. Druga cjelina je duhovnog karaktera i predstavljena je srednjevjekovnom arhitekturom građenom u kamenu, koja je u stvari skup replika istorijskog i religijskog značaja. Etno selo „Stanišići“ je od Zvornika udaljeno oko 50 kilmetara i predstavlja idealno mjesto za jednodnevni izlet za sve ljubitelje prirode, i hrani i piću vrhunskih ugostiteljskih objekata koji posluju u kompleksu.

0 Reviews by guests

    Looking for review? There is no review here!