(0 reviews)

Manastir Papraća

Manastir Papraća nalazi se u istoimenom selu na putu Zvornik-Šekovići. Kroz manastirsko dvorište prolazi izvor Spreče, a obližnja planina Borogovo daje manastiru posebnu ljepotu. Prema jednom narodnom predanju manastir su podigli kralj Dragutin i njegovi sinovi, a prema drugom, manastir je zadužbina župana Vukana koji ga je podigao u znak pokajanja što je namjeravao promijeniti vjeru. U epskoj pjesmi manastir se pominje kao zadužbina Stefana Nemanje, a jedno predanje o četiri sestre srpskog «car Šćepana» govori da je svaka sagradila po jednu crkvu (u Tavni, Papraći, Lovnici i selu Cikotama). Crkva manastira Papraća je najveća crkva u Bosni i Hercegovini i predstavlja dostignuće arhitekture moravske škole gradnje. Po svojoj trikonhnoj osnovi sličan je poznatim manastirima u Srbiji – Manasiji, Ravanici, Ljubostinji.

0 Reviews by guests

    Looking for review? There is no review here!