(0 reviews)

Rimski kamenolom u Dardaganima

Ovo vrijedno arheološko nalazište nalazi se u blizini grada Zvornika, u Dardaganima na području mjesne zajednice Cer. Lokalitet se sastoji od podzemnog kamenoloma iz perioda od 1. do 5. vijeka nove ere, kao i dva površinska kopa. Bio je najveći rimski kamenolom na Balkanu, a pretpostavlja se da je ovo najveći i najbolje očuvan spomenik jamskog tipa rimskih kamenih spomenika u Evropi. Ovo je veoma važan lokalitet na kojem su slovenački arheolozi otkrili da je kamen iz ovog kamenoloma vožen za Sirmijum, jednu od prestonica rimskog carstva. Ovo arheološko nalazište moglo bi da ima značaj za ukupnu kulturnu ponudu RS. Za sada je moguće posjeta samo površinskom kopu, dok se u veoma bliskoj budućnosti očekuje izrada projektne ideje za turističko uređenje podzemnog dijela kamenoloma.

0 Reviews by guests

    Looking for review? There is no review here!