(0 reviews)

Slikarska radionica „Paleta”

Radionica je osnovana 2003. godine sa ciljem šire afirmacije likovnog i kulturnog stvaralaštva grada Zvornika. Osnivač i utemeljivač je slikar i pedagog Jovo Lalić, koji je svoj rad i dugogodišnje iskustvo u oblasti slikarstva usmjerio prema mladim talentima. Slikarska radionica “Paleta” specifična je jer su njena vrata otvorena njenim učenicima svakodnevno tokom 10 mjeseci (od septembra do jula) u trajanju od dva sata, te u tom periodu nastane stotinjak slika i oko 500 crteža. Jedan dio nastalih slikarskih radova čini stalnu postavku muzeja grada Zvornika, a što se tiče ostalih radova mladi “Paletu” predstavljaju u BiH i šire.

Učesnici slikarske radionice su za svoj rad dobijali pojedinačne nagrade, zahvalnice, diplome i povelje, a jedna od značajnih nagrada je prvo i drugo mjesto na likovnoj koloniji “Koraci” u kojoj je učestvovalo 30 mladih, organizovanih u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture RS i Akademijom umjetnosti univerziteta u Banja Luci.

Polaznica slikarske radionice “Paleta” osvojila je prvo mjesto u BiH i tako stekla pravo da predstavlja zemlju na međunarodnoj izložbi “Dani Dunava” u Budimpešti, gdje je učestvovalo 13 evropskih zemalja.

Svake godine “Paleta” učestvuje na likovnim kolonijama kao što su Zvorničko ljeto, Banja Vrućica-Teslić, Šamačka kulturna jesen, i redovno sarađuju sa galerijom “Koraci” pri Ministarstvu prosvjete i kulture RS.

0 Reviews by guests

    Looking for review? There is no review here!