(0 reviews)

Srednjevjekovni stećci

Na području opštine Zvornik evidentirano je ukupno 56 nekropola sa oko 850 stećaka raspoređenih na različitim lokacijama širom opštine Zvornik (Kozjak, Skočić…) , od kojih su tri sa natpisima, a 44 imaju reljefne ukrase. Posebna vrijednost je u tome što je upravo na području opštine Zvornik, u dolini riječice Hoče nastao poseban stil ukrašavanja stećaka. Naime, za ovu školu klesanja karakterističan je stub u obliku srednjevjekovnog mača, a reljef je sa lozom u obliku volute sa grozdovima.

Na stećcima koji imaju natpise korištena je stara varijanta ćirilice. Koliko su stećci vrijedni spomenici kulture govori i podatak da je u toku izrada projekta „Nominacija stećaka – srednjevjekovnih nadgrobnih spomenika za upis na Listu Svjetske baštine UNESCO-a“, a koji će prema UNESCO-u kandidovati četiri države Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Crna Gora.

0 Reviews by guests

    Looking for review? There is no review here!