LITERARNI KONKURS “NAJLJEPŠA ZVORNIČKA PRIČA”

Turistička organizacija grada Zvornika je raspisala Literarni konkurs „Najljepša zvornička priča“ za djecu srednjoškolskog uzrasta. Konkurs je otvoren do 25. aprila 2021. godine. Ideja konkursa je da se promovišu turističke atrakcije, da se podstaknu djeca da razmišljaju o svom gradu i da kroz radove osmisle prave riječi i razloge zašto baš Zvornik treba da bude posjećen od strane drugih. Ovo je prilika kako za promociju grada, promociju škole i promociju pravih školskih vrijednosti. Učešćem na konkursu srednjoškolci će dati svoj doprinos u promociji grada, a oni najkreativniji će osvojiti vrijedne nagrade.

Uslovi konkursa:

-Konkurs je otvoren od 15.03.2021. do 25.04.2021;

-Svi literarni radovi treba da budu na formatu papira A4 i ne duži od jedne strane;

-Literarni rad treba da sadrži jednu ili više turističkih atrakcija ili obilježja grada Zvornika;

-Literarni radovi se šalju u jednom primjerku isključivo poštom ili lično;

-Jedan autor može poslati najviše dva literarna rada;

-Komisija će izabrati tri autentične i originalne priče koje doprinose promociji Zvornika;

-Organizator je za pobjednike obezbjedio vrijedne nagrade i adekvatnu promociju radova;

-Na poleđini literarnog rada navesti podatke o autoru: ime i prezime, adresa, odjeljenje i škola;

-Proglašenje i dodjela nagrada biće organizovani 20.05.2021. godine u saradnji Turističke organizacije grada Zvornika sa srednjim školama u Zvorniku, u skladu sa važećim epidemiološkim mjerama u tom trenutku.

Radove dostaviti lično ili slati na adresu: Turistička organizacija grada Zvornika, Sveti Sava br. 7, 75 400 Zvornik, sa naznakom: Za konkurs „Najljepša zvornička priča“

Blog Attachments