(0 reviews)

Rijeka Drinjača

Drinjača je lijeva pritoka Drine, izvire ispod planine Konjuh i duga je 77 kilometara, a glavne pritoke su joj Jadar i Tišća. Ima kristalno čistu vodu. Ambijentalni sklop vodotoka upotpunjuju šumovite padine, zajedno sa skupinama dolinskih izvora, od kojih je jedan termalni tzv “Banjica” nedaleko od sela Glodi.U plodnoj kotlini rijeke Drinjače , u selu Raševo ispod brda Udrč, 15 kilometara od Zvornika nalaze se četiri izvora termalne vode.Temperatura vode u najhladnijem od njih ne spušta se ispod 20 stepeni C, a u najtoplijem ispod 25 C. S obzirom da ne postoje potencijalni zagađivači okoline, područje toka Drinjače pogodno je za izletnički i rekreativni turizam, a bogatstvo plemenitim vrstama riba osnova je za sportski ribolov.

0 Reviews by guests

    Looking for review? There is no review here!