Sporazum o saradnji sa PEU “Korak”

 

 

Turistička organizacija grada Zvornika potpisala je Sporazum o saradnji sa Planinarskim-ekološkim udruženjem “Korak” u cilju poboljšanja saradnje u oblasti turizma i efikasnijeg sprovođenja projekata od interesa za obje organizacije. Jedan od prvih projekata koji će biti zajednički realizovan je markacija i uređenje planinarske staze na planini Grkinja. U cilju rješavanja problema nepostojanja smještaja, planirano je pokrenuti inicijativu za adaptaciju napuštenog školskog objekta u Liješnju u planinarski dom. Ovi projekti su bitni sa aspekta turizma jer će doprinijeti raznovrsnijoj i sadržajnijoj turističkoj ponudi Zvornika.
U prostorijama Turističke organizacije grada Zvornika, potpisani su i Sporazumi između PEU “Korak” i Šumske uprave Zvornik i između PEU “Korak” i Službe profesionalne vatrogasne jedinice Zvornik. U okviru ovih sporazuma dogovorene su prve zajedničke aktivnosti (pošumljavanje u Kamenici) kao i niz budućih zajedničkih projekata i aktivnosti.

Blog Attachments